Očkování povinné

Termín - věk dítěte

                                              Nemoc

Očkovací látka

4. den -
6. týden

Tuberkulóza - jen u rizikových skupin

BCG vaccine SSI

9. týden

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1.dávka )

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (1.dávka) Prevenar 13**, Synflorix

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

4. měsíc

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (3.dávka - interval min. 1 měsíc od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

11. - 15. měsíc

Pneumokoková onemocnění* (4.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Prevenar 13**, Synflorix

15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka) Priorix

11. - 18. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (4.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Infanrix hexa

21. - 25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka - interval 6 - 10 měsíců od předchozí dávky)

Priorix

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

BoostrixPolio

13. - 14. rok

HPV (humánní papillomavirus) *

Silgard**, Cervarix

 

*  Očkování proti pneumokokům a HPV (humánnímu papillomaviru) je nepovinné,
    ale plně hrazené ze zdravotního pojištění
    (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).

** Pro Prevenar 13, Silgard je možná úhrada ze zdravotního pojištění
    s doplatkem pacienta.

 

Vážení rodiče,

než si u nás zaregistrujete
Vaše dítě
dovolte, abych
Vám sdělila, že podle platného
zákona o povinném očkování
/ Zákon o ochraně veřejného zdraví
c298/211sb., vyhláška 537/2006
O očkování proti infekčním
nemocem/, profesního
přesvědčení a z provozních
důvodů nemohu Vaše děti
očkovat podle Vámi
požadovaných různých
individuálních očkovacích
plánů.
Samozřejmě se to netýká
odkladu očkování ze zdravotních
důvodů.
Pokud máte proti tomuto
výhrady,zvažte volbu jiného lékaře.


 

 

Kontakt

MEDI, spol. s r.o. MUDr. Jarmila Janovská
Jelínkova 991/39
674 01 Třebíč-Nové Dvory
+ 420 568 829 573 janovskajarmila@seznam.cz